Katalysator

Karakteristika for almindelige typer af scr-denitrifikation

SCR katalysator

Lav temp

Middel temp

Høj temp

Katalysator type

CuO-SCR

VWT-SCR

Fe-zeolit

Varmemodstand

180-500

200-450

350-550

Optimal temp

200-280

280-420

400-530

Svovlbestandighed

Lav

Høj

Brændstofs svovlindhold

25 ppmeller restgas indeholdende svovl 2 ppm

Aldringsmodstand

Høj

Nederste

Høj

Maksimum DeNOx effektivitet

98 %

98 %

98 %

Reaktionsligning

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O

2NH3 + NEJ + NEJ2 → 2N2+3H2O

Katalysator

Katalysatorvalg: Kunderne kan vælge forskellige typer og formuleringer af
katalysatorer i henhold til forskellige anvendelsesscenarier.