Energiinfrastruktur

Grvnes understøtter kritiske applikationer på energiinfrastrukturmarkedet, herunder:

1. Ovn

2. Kedel

3. Fartøjsmotor

4. Feltsamling

Grvnes tilpassede energiinfrastruktursystemer er konstrueret til at fungere i meget krævende miljøer, herunder:

• NOx op til 99 % med SCR.

• CO op til 98 % .

• Farlige luftforurenende stoffer (HAP'er) op til 99%.

• Flygtige organiske forbindelser (VOC'er) op til 85%.

energi_9
energi_8
energi_7