Metal DPF

Metal DPF

Passve regenerering: DPF-bæreren er belagt med et lag ædelmetalkatalysator.Under passende temperaturforhold reagerer NO2 produceret af DOC-enheden kemisk med C i DPF, og den kemiske ligning for reaktionen er som følger

C+2NO2=CO2+2NEJ
C+O2=CO2

Hovedligninger for kemiske reaktioner til fjernelse af CO og HC i DOC-enheden

4HC+5O=2H2O+4CO
SQF+O2=H2O+CO
2CO+ O2=2CO2
2NO+O2=2NEJ2
C+O2=CO2

Metal DPF a