Kraftværksdrift – Lossepladsgas Kraftproduktion Udstødningsgasbehandling

Kraftværksdrift – Lossepladsgas Kraftproduktion Udstødningsgasbehandling

Governance indhold: NOx

Styringsværdi: NOx reduceret fra 2000mg/3 til 50mg/3

Antal programmer: SCR DeNOx

Losseplads Gas Power Generation Udstødningsgasbehandling

GRVNES leverer selektive katalytiske reduktionssystemer og injektionssystemer til at reducere NOx fra 500-3500 mg/m3 til 100/75/50 mg/m3 i generatorsæt.

Udstødningsgassen, der skal behandles, er CO+NOx til gasfyrede generatoraggregater og CO+PM+NOx til oliefyrede generatoraggregater.

GRVNES denitrifikationssystem kan vælge åben-sløjfe kontrol eller lukket-sløjfe kontrol.For at imødekomme de faktiske behov i forskellige applikationsscenarier.

Menneske-maskine-grænsefladen i GRVNES denitrifikationssystem er enkel og kan betjenes af virksomheders feltdriftsingeniører efter professionel træning.


Indlægstid: 30. maj 2022